Idea

Od jakiegoś czasu myśleliśmy o współpracy. Chodziło nam o zbudowanie nowej marki połączonych w jedną sieć ekspertów, którzy chcą i lubią dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Stworzenie spółdzielni lub wehikułu do współpracy ludzi, których tematyka transformacji zajmuje do tego stopnia, że stało się to czymś więcej niż tylko pracą. Każdy z nas doradza w procesach transformacyjnych dla mniejszych i większych organizacji. Każdy z nas prowadzi warsztaty, szkolenia i występuje na konferencjach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Każdy z nas ma inną perspektywę. I właśnie dlatego uzupełniamy się w jedną całość – AgilityMentors.

Czemu my? Pewnie najlepiej byłoby postawić na zdjęciu obok nas jeszcze znak zapytania. Bo wokół nas jest jeszcze kilku najwyższej klasy specjalistów, którzy być może dołączą. Na ten moment organizujemy swoją wizję współpracy – połączenia tego, co robimy na co dzień, kreowaniu nowej roli AgilityMentora oraz wspólnym uzupełnieniu się. Ten projekt nie jest zamknięty i nie kończy się na trzech osobach. Jak to mówią, od czegoś (kogoś) musieliśmy zacząć.

Czemu Mentors? Według nas jest to adekwatna nazwa tego, co robimy – jesteśmy ekspertami branżowymi, którzy łączą kompetencje trenerskie, doradcze i coachingowe. Wyczucie ludzi, ich wyzwań z połączeniem pasji do technologii. Całość prowadząca do efektów biznesowych. To jest to, co robimy na co dzień w naszych zawodach. I tym właśnie chcemy się podzielić, wierząc, że połączenie naszego doświadczenia i kompetencji da naszym Klientom dużą większą wartość dodaną, pomagając odpowiedzieć na pytanie, czym jest kompleksowa transformacja organizacji, jak ją przeprowadzić i przede wszystkim dlaczego?

Mirek, Łukasz, Michał

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa stała się centralnym punktem strategicznej agendy przedsiębiorstw. Odmieniana przez wszystkie przypadki i różnie nazywana (digital transformation, agile transformation, enterprise transformation etc.) w krótkim czasie zdążyła już obrosnąć mitami, które skutecznie odciągają uwagę od jej prawdziwego sensu i znaczenia dla organizacji.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, braliśmy i ciągle bierzemy udział w procesach transformacyjnych, prowadząc lub konsultując je w różnych obszarach organizacji (IT, HR, operacje, przywództwo i regulacje) oraz z różnych perspektyw (ludzi, technologii, modeli kontraktowych, zakupów etc.).

To doświadczenie pozwoliło nam zrozumieć, po co w ogóle organizacje decydują się na rozpoczęcie procesu transformacyjnego, co oznacza transformacja agile dla konkretnych organizacji, i oczywiście, jak ją przeprowadzić.

Wiemy, że odpowiedź na te 3 pytania jest kluczowa dla sukcesu transformacji agile każdej organizacji, niezależnie od jej skali czy rodzaju działalności. Wiemy, że potrafimy pomóc organizacjom znaleźć na nie odpowiedź. Wiemy też, że komplementarne podejście do transformacji, obejmujące wszystkie kluczowe aspekty działania organizacji, jest warunkiem jej powodzenia.

I właśnie z tych powodów zdecydowaliśmy się pracować razem.

Serdecznie zapraszamy
Mirosław Dąbrowski, Michał Rączka, Łukasz Węgrzyn

Mentorzy

Mirosław Dąbrowski

CEO, Lean-Agile Coach, Trainer, Leader

Mirosław Dąbrowski, założyciel oraz właściciel softwarehousu. Obecnie CEO z wieloletnim doświadczeniem w roli COO i CIO. Dyrektor ds. IT i oraz Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Przewodził lub wspierał cyfrowe transformacje również na poziomie zarządów m. in, w Asseco Poland, ABC Data, BGZ BNP Paribas, BZWBK, Maruta-Wachta, Roche (Polska, Szwajcaria, USA), Santander Consumer Bank, SESCOM, SANDVIK (Szwecja). Doradca strategiczny dla szczebla C-level. Finalista nagrody Agile AwardsWykładowca na uczelniach SGH, Koźmiński, WSB. Ambasador konsorcjum Agile Business oraz ASL BiSL FoundationTrener, Coach ICF.

Ekspert w rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego stylu przywództwa. Wspólnie z zespołem integruje obszary Biznes, IT, DevOps/SRE, PMO, HR, prawne w celu tworzenia zwinnych organizacji oraz cross-kompetencyjnych zespołów. Jedyny w Polsce coach posiadający uprawnienia: DSDM Agile Trainer-Coach oraz Certified Disciplined Agile Coach. Jeden z niewielu akredytowanych agentów zmiany PROSCI ADKAR Change Manager. Certyfikowany konsultant SAFe 4.6 Program Consultant.

Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na wartość skupiający się na produkcie. Pasjonat IT. Promotor agile, lean, umiejętności miękkich oraz podejścia procesowego.

Michał Rączka

IT Director, CEE, Trainer, Leader

Michał Rączka, Wice Dyrektor ds. Strategii IT i Zarządzania Projektami w mBank S.A. W 2015 i 2016 zaliczony do grupy Top100 najbardziej wpływowych osób na rozwój zarządzania projektami. Asesor konkursu na najlepszy projekt roku w ramach International Project Management Association oraz Project Management Institute. Doradca Zarządu PMI Poland Chapter. Członek Rady Fundacji IT Leader Club PolskaWykładowca na Executive MBA WSB, PAN i SGH oraz EY Academy of Business.

Skuteczny lider i ekspert w zarządzaniu organizacją z doświadczeniem w branżach nowych technologii. Umiejętnie łączący cele biznesowe z technicznymi. Skupiony na wartości biznesowej. Doświadczony w zarządzaniu projektami o charakterystyce międzynarodowej oraz wielodziedzinowej. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół realizujący projekt. Pasjonat agile oraz zastosowania lean w zarządzaniu IT. Prelegent na konferencjach. Wolontariusz. Mentor. 

Łukasz Węgrzyn

IT Agile Lawyer, Procurement Expert

Łukasz Węgrzyn – partner kancelarii Maruta Wachta, prawnik i doradca z obszaru IT. W ramach praktyki doradza przedsiębiorstwom w procesach transformacyjnych, w szczególności w budowie i zarządzaniu ekosystemem dostawców IT oraz regulacyjnym i kontraktowym aspekcie korzystania z usług chmurowych.

Autor modeli zakupowych i kontraktowych pozwalających organizacjom na transformację Agile w obszarze współpracy z dostawcami IT. Współautor oraz lider projektów zrealizowanych na zlecenie Skarbu Państwa: „Opinii prawnej w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych” oraz „Dobrych praktyk w zakresie stosowania metodyk agile w projektach informatycznych”. Wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta

TRANSFORMACJA AGILE DLA LIDERÓW ORGANIZACJI – WARSZTAT

Dla kogo

Liderzy organizacji odgrywają kluczową role dla powodzenia transformacji Agile. Od ich decyzji zależykierunek, charakter i dynamika zmian wprowadzanych w ramach procesów transformacyjnych.

Od ich zachowania, sposobu komunikacji i modelu współpracy z resztą zespołu zależy to, czy organizację uda się trwale zmienić. Trafność tych decyzji i działań zależy z kolei od zrozumienia przez liderów czym jest transformacja Agile, co ona oznacza dla organizacji oraz na czym polegają jej największe wyzwania.

Czego się dowiesz

Podczas 2-dniowego, dedykowanego warsztatu, liderzy organizacji uzyskają wiedzę z obszarów:

  • czym jest Agile, co oznacza transformacja Agile i jak zacząć taki proces w organizacji
  • jakie korzyści biznesowe wynikają z transformacji Agile i na czym polegają wyzwania związane z jej przeprowadzeniem, w tym jak je adresować w poszczególnych obszarach organizacji (przywództwo, technologia, obszar zakupowo-kontraktowy, kultura organizacji, HR)
  • jakich decyzji i zachowań wymaga transformacja Agile od liderów

Wiedza przekazana podczas warsztatu oraz możliwość wymiany doświadczeń z przeprowadzanych procesów transformacyjnych mają na celu umożliwienie podjęcia przez osoby zarządzające świadomej decyzji co do potrzeby, celu, charakteru oraz sposobu przeprowadzenia transformacji Agile w organizacji.

Przebieg warsztatu

Modelowo warsztat trwa 2 dni, obejmuje 3 sesje po 3,5h każda. Warsztat ma charakter dedykowany i jest profilowany z punktu widzenia potrzeb organizacji, uwzględniając jej obszar działalności, model funkcjonowania oraz dotychczasowe doświadczenia transformacyjne. Preferowana formuła to wyjazd offsite, pozwalająca na skupienie i koncentrację na tematyce warsztatu, bez rozpraszania się bieżącym działaniem. Termin oraz koszt realizacji ustalane są indywidualnie. Prosimy o kontakt za pomocą formularza albo na mail … lub telefon …

Kontakt